English / Ukrainian /
GTZ
Проект «Сприяння економічному розвитку та зайнятості». Economic Development and Employment Promotion Project

Транскордонне співробітництво

Рекомендації щодо впровадження нових форм транскордонного співробітництва

Круглий стіл «Експортна орієнтація малого і середнього бізнесу Єврорегіону «Верхній Прут» - досвід та проблеми»

Круглий стіл «Транскордонне співробітництво на сході України: соціально-економічні та екологічні аспекти»

Конференция «Проблемы и перспективы развития сотрудничества между странами Юго-Восточной Европы в рамках Черноморского экономического сотрудничества и ГУАМ».

Конференция «Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект»

Аналітика та документи, розроблені за підтримки проекту